A je to definitivní - zrušení daně podepsal prezident

22.09.2020

Jaké změny s sebou přinese zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? 

Kupující už nemusí platit daň. Jestliže splácíte hypotéku, na úrocích si odečtete méně. A pokud bydlíte v družstevním bytě, nevyplatí se vám ho prodat dříve než za 10 let od pořízení. 

Poslanci 15. září 2020 definitivně potvrdili zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a 18. září 2020 jej podepsal také prezident Miloš Zeman. Nyní už zbývá jen formální vyhlášení novely ve sbírce zákonů. Daň z nabytí nemovitosti platil kupující ve výši 4 % z pořizovací ceny nemovitosti, a to vždy do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Do státní kasy z ní ročně plynulo kolem 13 miliard korun.

Povinnost platit daň zaniká zpětně od 1. prosince 2019. Týká se to tedy všech, kteří dokončili vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později. Ti, kteří měli lhůtu pro podání daňového přiznání do 31. března 2020 a následně jim byla platba daně odložena do konce srpna, ji už proto platit nemusejí. A jestliže jste daň už zaplatili, bude vám na základě žádosti vrácena.

Kdy se daň odvádí a kdy už ne? Příklad

Návrh na vklad převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy byl katastrálnímu úřadu doručen 9. listopadu 2019. Bude se na něj vztáhnout zpětné zrušení daně z nabytí, pokud katastrální úřad vklad povolil (rozhodl o povolení vkladu):

  • 1) v listopadu 2019, například 25. 11. 2019 (vklad byl tedy proveden dne 25. 11. 2019, a to s právními účinky k 9. listopadu 2019)
  • 2) v prosinci 2019, například 6. 12. 2019 (vklad byl tedy proveden dne 6. 12. 2019, a to s právními účinky k 9. listopadu 2019)?

V případě varianty 1) uplynula tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání 25. 2. 2020 a zrušení daně si proto nemůžete zpětně uplatnit.

V případě varianty 2) uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 6. 4. 2020, takže až po 31. březnu 2020, a daň vám bude zpětně zrušena. Jestliže jste ji zatím nezaplatili, máte vše vyřešeno, platit ji nemusíte. Pokud jste ji už zaplatili, bude vám na základě žádosti vrácena.

Odpočet úroků zůstává

Kupující si i nadále mohou od základu daně z příjmu odečítat úroky z úvěru na bydlení. Ministryně financí Alena Schillerová sice původně chtěla, aby si kupující od nových úvěrů, poskytnutých od 1. ledna 2022, zaplacené úroky od základu daně z příjmu odečítat nemohli, ale narazila na nesouhlas opozice, takže možnost odečítání platí dál. Došlo však k úpravě výše limitu odpočtu úroků. Do konce letošního roku platí limit ve výši 300 tisíc, ale od 1. 1. 2021 už jen do částky 150 tisíc korun.

Kolik si můžete odečíst

Částka, kterou si můžete odečíst z daní, se odvíjí od výše úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti vašeho úvěru na bydlení (hypotéky).

V současnosti si můžete odečíst úroky ve výši maximálně 300 000 korun za rok. Úroky se odečítají ze základu daně jako tzv. nezdanitelná část daně. Skutečná úspora na dani se pak rovná 15 % z částky zaplacených úroků. Maximální úspora na dani je tak 45 000 Kč (300 000 Kč × 0,15).

Od příštího roku, kdy bude možné si odečíst jen 150 000 korun, půjde o 22 500 Kč (150 000 Kč × 0,15).

Odpočet úroků si můžete uplatnit jednou za rok buď v daňovém přiznání, nebo v rámci ročního zúčtování daně, které za vás jako zaměstnance provede mzdová účetní vašeho zaměstnavatele. Pro uznání odpočtu úroků musíte být schopni doložit výši zaplacených úroků (v originále). Zmíněné potvrzení zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy na konci kalendářního roku, případně můžete banku či stavební spořitelnu o potvrzení sami požádat. Jestliže odpočet úroků uplatňujete poprvé, musíte doložit smlouvu o poskytnutém úvěru a také výpis z katastru nemovitostí. (Nestačí doložit výpis získaný přes nahlížení do katastru nemovitostí online, je nutné doložit originální výpis z katastru nemovitostí.)

Kdo si může hypotéku z daní odečíst?

Fyzická osoba, zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná, která je uvedená v hypoteční smlouvě. Od základu daně si můžete odečíst úroky za předpokladu, že hypotékou řešíte buďto svou bytovou potřebu, nebo svých blízkých. (Osobu blízkou definuje občanský zákoník. Jde především o příbuzné v přímé řadě, jako je sourozenec, manžel/ka (nebo registrovaný partner/ka). Za osoby blízké jsou považovány také osoby, které spolu trvale žijí v jedné domácnosti.)

Podmínky pro odpočet daně nesplníte, pokud součástí rodinného domu nebo bytu, který si na hypotéku pořizujete, je jiný nebytový prostor, než je garáž, komora a sklep. Řešením bytové potřeby není například koupě chalupy nebo rekreační chaty. V případě, že je byt či dům používán zčásti k zajištění vaší bytové potřeby nebo vašich blízkých a zároveň k podnikání, případně k nájmu, jde úroky uplatnit pouze v poměrné výši.

Kdy si odpočet uplatnit nemůžete

Díky odečtu úroků můžete dosáhnout daňové vratky, ale daňového bonusu ne. Úroky z hypotéky si můžete odečíst jen tehdy, když na daních z příjmů zaplatíte za rok více, než činí roční sleva na poplatníka - což je nyní 24 840 Kč.

Jestliže pracujete za menší než minimální mzdu, odpočet úroků si uplatnit nemůžete. Obdobně je to v případě, kdy pracuje jen na dohody o provedení práce s odměnou méně než 10 000 korun měsíčně, kdy z příjmu zaplatíte srážkovou daň. Úroky z hypotéky si nemůže uplatnit ani OSVČ s nízkým ziskem, jestliže její daňová povinnost bude do částky 24 840 korun (což odpovídá zisku 165 600 Kč). Pokud pracujete za minimální mzdu, můžete si odpočet uplatnit až do výše své roční daně, což činí při výši minimální mzdy 14 600 korun daňový odpočet ve výši 10 440 korun.

Časový test se prodlužuje z 5 na 10 let

Zákon zároveň prodlužuje takzvaný časový test (doba, po kterou v nemovitosti žijete nebo ji vlastníte) pro příjmy z prodeje nemovitých věcí, které nejsou určeny k vlastnímu bydlení, z pěti na deset let. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti získané po 1. lednu 2021.

Příjem z prodeje nemovitosti musí být, stejně jako každý jiný, zahrnutý do daňového přiznání, a to na základě daně z příjmů získaných prodejem nemovitosti se sazbou 15 %. U dražších nemovitostí můžete na dani odvést až několik stovek tisíc, což významně snižuje váš příjem z prodeje nemovitosti. Existují případy, ve kterých je příjem od daně osvobozen. Jednou z nich je splnění časového testu, počtu let, během kterých v nemovitosti žijete nebo ji vlastníte. Jde tedy o dobu mezi koupí a prodejem nemovitosti.

Jaké nemovitosti spadají do pětileté lhůty od roku 2021?

Do pětileté lhůty spadají nemovitosti, které nejsou určené k trvalému bydlení. Jedná se o rekreační objekty, nebytové prostory nebo pozemky. Nemovitosti určené k bydlení jsou zahrnuty do pětileté lhůty tehdy, když jste v nich neměli trvalé bydliště. Pětileté období se vztahuje také na podíly v bytovém družstvu. V tomto případě ale můžete uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s podmínkou, že peníze z prodeje budou převedeny až po uplynutí pětiletého testu, od roku 2021 desetiletého.

Zdroj: mesec.cz