Lidsky, vstřícně a proto profesionálně 
cs

Jak požádat o odklad splátek a co to bude pro vás znamenat?

02.04.2020

Půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték je schválený, čeká se na posvěcení sněmovnou. O odložení splátek si musíte požádat sami, nestane se tak samo. Kdo chce splácet dál, samozřejmě může.

Vláda na 1. dubna 2020 schválila půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020. O odložení splátek si dlužníci budou muset požádat. Neprošel tak původní návrh ministryně financí na plošné odložení splátek. Takzvané moratorium se nedotkne půjček sjednaných po tomto datu, kreditních karet ani kontokorentů. Návrh ještě musí posvětit obě komory parlamentu, a pokud ho odsouhlasí, bude závazný pro všechny banky a nebankovní společnost.

Důležité je zdůraznit, že možnost odkladu splátek až o 6 měsíců zákon otevírá pouze pro ty klienty, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 a kteří tuto skutečnost vůči své bance deklarují spolu s žádostí o poskytnutí odkladu.

Za ekonomicky opodstatněné považuje moratorium i Česká národní banka. Podle vyjádření centrální banky tak nedojde kvůli výpadkům příjmů firem, živnostníků a domácností v souvislosti s koronavirovou pandemií ke zbytečným či předčasným insolvencím, které by české ekonomice způsobily nevratné škody, což by se následně negativně promítlo i do situace bank a dalších finančních institucí.

Snahou bylo najít rovnováhu mezi potřebami spotřebitelů a firem na jedné straně a bank a nebankovních poskytovatelů úvěrů na straně druhé, protože obě strany jsou důležité pro udržení finanční stability.

Důležité: Jde stále jen o návrh, který musí schválit poslanecká sněmovna.

Důvody nebude nutné prokazovat

Ti, kteří uzavřeli půjčku nebo hypotéku před datem 26. března 2020 a mají o odložení splátek zájem, musí bance či nebankovní společnosti, u které mají úvěr, oznámit, že se potýkají s následky epidemie COVID-19. Tyto důvody ale nebudou muset nijak prokazovat. Fyzické osoby i firmy budou moci přerušit splácení podle svého vlastního uvážení buď na tři, nebo na šest měsíců.Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky, objasňuje Alena Schillerová, ministryně financí.

Jak je uvedeno výše, splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték půjde splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, pokud byly čerpány po tomto datu. Splátky nebude možné odložit ani u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

Pokud možnost odložení splátek využijete, doba splácení úvěru se vám prodlouží o adekvátně dlouhou dobu. Přerušení splácení nepovede k negativnímu zápisu v úvěrových registrech. Úroky zaplatí živnostníci i fyzické osoby ve smluvní výši, v případě fyzických osob ale mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. Díky tomuto stropu na úroky se zabrání situaci, že by po skončení odkladu musel spotřebitel zaplatit úroky v takové výši, která by pro něj byla likvidační, vysvětluje ministryně financí.

Jak odložit splátky

Nemůžete splácet?

  •    Požádáte věřitele (banku, nebankovní společnost) o odklad, volíte si dobu 3 měsíce, nebo 6 měsíců. Je to jen na vás.
  •    Parametry půjčky se nemění! Úroky se účtují i za dobu přerušení splátek, jen je zaplatíte později a budou mít stanovený strop, ledaže by od nich banka/nebanka dobrovolně ustoupila.
  •     Úroky z prodlení u spotřebitelů nově mohou dosáhnout maximálně zákonné výše na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů, tj. v době publikace článku to je max. 9 % p.a.
  •     Regulace sankcí za opoždění splátky se nově rozšiřuje i na úvěry pro OSVČ. Při prodlení delším než 90 dnů nově nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 % denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení zase po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši (9 % p.a.), OSVČ však nemají stanoven strop běžných úroků.
  •    Přerušení splátek podle tohoto moratoria nepovede k záznamu v úvěrovém registru.
  •    Takto můžete odložit pouze úvěry a hypotéky sjednané do 25. března 2020 včetně.
  •    Odklad platí pro spotřebitelské úvěry (splátkové úvěry, překlenovací úvěry, úvěry ze stavebního spoření) a pro hypotéky.
  •    Odklad/moratorium neplatí pro revolvingové úvěry, tj. kontokorent, kreditní kartu a pro leasing, neplatí ani pro specializované úvěry pro kapitálové trhy (sjednává je např. Fio banka pro nákup akcií).
  •    Odklad nemůžete použít, pokud jste v prodlení se splátkou 30 dnů a déle k datu 26. března 2020.

Můžete splácet?

  •    Nic se pro vás nemění, pokračujte ve splátkách. Odložení je dobrovolné, není to automatické.