Kdy zaplatíte daň z příjmu z prodeje nemovitosti?

29.09.2020

Zrušenou daň z nabytí nemovitosti platil kupující, ale prodávající nesmí zapomenout na daň z příjmu z prodeje. 

Připomeňme, že v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitosti (konečně!) zákonem č. 386/2020 Sb. byla, resp. bude s účinností od 1. ledna 2021 prodloužena (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů) doba, po kterou je třeba nemovitost vlastnit, aby prodej byl osvobozen od daně z příjmů, a to z 5 na 10 let.

Nicméně pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti změny se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. 1. 2021. Došlo-li (dojde-li) k nabytí nemovité věci přede dnem 1. 1. 2021, na příjem z pozbytí této nemovité věci (podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb.) se použijí dosavadní pravidla pro osvobození od daně, bude tedy postačovat vlastnictví nad 5 let (a nikoliv prodloužená doba nad 10 let).

V případě, že jste vlastníkem budovy déle než 5 let, dokoupili jste pozemek (na kterém se nachází ona budova), který jste pak obratem prodali včetně budovy, hradíte daň z příjmu z prodeje pouze z prodeje pozemku, nikoliv z prodeje budovy (ta je již od daně osvobozena).

V případě dotazů mě kontaktujte na tel. č. 733726910 nebo zde přes formulář