Prohlášení ČBA a mimořádná situace s COVID-19

19.03.2020

Vydané doporučení Prezidia České bankovní asociace (ČBA) k možnosti odkladu splátek úvěrů, vč. těch hypotečních, o tři měsíce pro zaměstnance, OSVČ i malé podnikatelé (viz https://cbaonline.cz/tiskova-sdeleni), nadále platí.

Podle informací dostupných ČBA však má toto opatření mezi bankami širokou podporu.

Klienty, kteří mají o odklad splátek zájem, nicméně ČBA prosí o trpělivost - v rámci českého bankovnictví se jedná o bezprecedentní krok, který je nutné vyladit jednak uvnitř jednotlivých bank, tzn. nastavit procesy a systémy, jednak také s ČNB, aby tyto kroky a nastavení nebyly v rozporu se zákony a pravidly bankovního dohledu, který ČNB provádí.

Banky přikládají přípravě tohoto opatření, stejně jako dalších opatření například na podporu podnikatelské obce, nejvyšší stupeň důležitosti.

Co se týče diskutované otázky zápisu do registru dlužníků, resp. negativního zápisu do tohoto registru - stále probíhají diskuze o tom, jak postup bank v této věci ujednotit. Bude-li přijato nějaké řešení, bude o tom ČBA informovat. Do té doby se v této věci musí klienti obrátit na svou banku, která jim úvěr poskytla.