PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR A ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

01.03.2020

Úvěr ze stavebního spoření je hlavním účelem existence stavebního spoření.

Zajišťuje klientovi (účastníkovi stavebního spoření) předem danou pevnou úrokovou sazbu. Úvěr ze stavebního spoření může být v souladu se zákonem použit pouze na bytové potřeby.

Úvěr ze stavebního spoření je poskytován v souladu se § 5 odst. 2 zákona o stavebním spoření, podle podmínek konkrétní stavební spořitelny. Úvěr ze stavebního spoření je poskytován po přidělení cílové částky, jeho maximální výše je dána rozdílem mezi cílovou částkou a naspořenou částkou.

Průběh smlouvy o stavebním spoření. Pro získání úvěru musí klient nejprve určitou dobu spořit. Po splnění podmínek a přidělení cílové částky může získat úvěr až do výše rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou.

Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření

Hlavní výhodou úvěru ze stavebního spoření je úroková sazba. Úroková sazba je ze zákona pevná, a je sjednána již ve smlouvě o stavebním spoření (tedy několik let před vlastním poskytnutím úvěru). Úroková sazba je také omezená. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření může činit nejvýše 3 procentní body. Čím nižší je tedy úroková sazba z vkladů, tím nižší musí být také úroková sazba překlenovacího úvěru.


Čekací doba na poskytnutí úvěru

Úvěr ze stavebního spoření může klient získat až po určité době spoření. Čekací doba na přidělení úvěru není stanovena v letech, ale klient musí splnit podmínky pro přidělení. Tyto podmínky zahrnují povinnost naspořit určitou částku a dosáhnout předepsaného hodnotícího čísla. Teprve po splnění těchto podmínek dojde k přidělení cílové částky a klient může získat úvěr. Zákon také stanovuje, že úvěr smí být poskytnut nejdříve dva roky od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Čekací doba na přidělení úvěru ze stavebního spoření je hlavním důvodem, proč většina klientů využívá překlenovací úvěr, který má obecně méně výhodné podmínky, ale může být poskytnut kdykoli.


Výše úvěru

Výše úvěr ze stavebního spoření je dána rozdílem mezi cílovou částkou a naspořenou částkou (viz obr). Podmínkou pro přidělení cílové částky je obvykle povinnost naspořit 40 % cílové částky. Úvěr ze stavebního spoření pak může být poskytnut do výše 60 % cílové částky. Pokud klient naspoří více (například 45 % cílové částky), obvykle se tím snižuje výše úvěru (55 % cílové částky). Rozdíl mezi cílovou částkou a naspořenou částkou je maximální výše úvěru ze stavebního spoření. Pokud má klient zájem o menší úvěr, může být objem úvěru nižší.


Úvěr ze stavebního spoření je účelový

Úvěr ze stavebního spoření může být použit pouze na financování bytových potřeb klienta. Financováním bytových potřeb klienta se rozumí i financování bytových potřeb osob klientovi blízkých. Za osobu blízkou se považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel. Co je bytovou potřebou, stanoví zákon.

Spolupracujeme

  • Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s.
  • Stavební spořitelnou České spořitelny a.s.
  • Wüstenrot stavební spořitelnou, a.s.
  • Modrou pyramidou, a.s.