Lidsky, vstřícně a proto profesionálně 
cs

Vydržení věcného břemene

24.09.2020

"Moji rodiče měli po dobu svého života dobré vztahy se sousedy na chatě, proto jim otec pomohl s vyhloubením studny na jejich pozemku, přičemž se domluvili, že ze studny bude moci odebírat vodu i naše rodina. Chatu jsem po otci zdědil. Mé vztahy k sousedům sice již nebyly tak vřelé jako za otcova života, ale vodu jsem bez problémů z jejich studny čerpal. Proto mě nyní překvapilo, když jsem po příjezdu na chatu zjistil, že soused studnu oplotil a brání mi v dalším odběru vody. Jak se mohu bránit, když původní dohoda mezi otcem a sousedem o odběru vody nebyla uzavřena písemně?"

Toto jsou časté dotazy, a na některých nemovitostech není zatím jiný způsob zásobování vodou než místní zdroj. Někdy se studna nachází na pozemku souseda, a je proto třeba vědět, jak to vlastně je, když se nic nesepsalo.

Postup takového souseda je nutno kvalifikovat jako jednostranné porušení dlouhodobého užívacího vztahu. Za vámi zmíněných okolností se můžete domáhat pokračování v dohodnutém režimu čerpání ze studny souseda z titulu vydržení práva užívání této studny.

Přestože občanský zákoník předepisuje pro zřízení věcného břemene písemnou formu, z většiny případů vyplývá, že k nabytí práva na užívání studny vašeho souseda došlo jako právo odpovídající věcnému břemenu vydržení. I když uvedenou dohodou nebylo zřízeno přímo věcné břemeno, šlo vzhledem k této dohodě o oprávněné užívání. Byl tedy splněn požadavek oprávněné držby, stanovený zákonem jako předpoklad vydržení. Splněn musí být  i požadavek nepřetržité držby po dobu nejméně 10 let, stanovený jako podmínka vydržení práv vztahujících se k nemovitostem. Do této doby se započítává i doba oprávněné držby vašeho právního předchůdce, t.j. vašich rodičů či prarodičů, předcházejících vlastníků a jiné..

Jedinou cestou k vymožení práva a přinucení souseda k odstranění oplocení studny by bylo podání určovací žaloby, kterou byste se domáhal, aby soud potvrdil vaše existující právo, které vzniklo naplněním zákonem stanovené desetileté vydržovací lhůty.