DOKUMENTY 

Vyjádření ČEZu k připojení OM Boční 912, Rychvald

Pro zahájení dodávky a montáž elektroměru je třeba uzavřít:
- Smlouvu o připojení (dále jen SoP)
- Smlouvu o sdružených službách dodávky (dále jen SoSSD) s Vámi vybraným dodavatelem

Pro realizaci těchto kroků postupujte jednou z následujících možností:

a) Kontaktujte Vámi vybraného dodavatele, se kterým budete uzavírat SoSSD. Dodavatel za Vás zajistí uzavření SoP, zahájení dodávky a montáž elektroměru. Dodavateli pro vyřešení požadavku na uzavření SoP předložte číslo EAN: 859182400508684660.

b) Uzavřete SoP přímo s naší společností ČEZ Distribuce, a. s. V tomto případě Vás prosíme o zaslání vyplněného a podepsaného formuláře Žádost-Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. Formulář naleznete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz - Formuláře - Pro odběratele. Vyplněný nám jej můžete zaslat e-mailem na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, nebo předložit na našich kontaktních místech.

Na základě doloženého formuláře Vám zašleme návrh SoP ve dvou vyhotoveních. V případě Vašeho souhlasu s návrhem SoP jedno vyhotovení podepište a zašlete zpět na korespondenční adresu dle instrukcí v průvodním dopise. O zahájení dodávky a montáž elektroměru poté požádejte Vámi voleného dodavatele, se kterým uzavřete SoSSD.

Pro uzavření SoP dále doložte Vašemu dodavateli, případně nám u varianty b), následující doklady, které jsou pro uzavření SoP nezbytné:                                                                                                         - revizní zprávu

Odběrné místo je v rezervaci do 28. 9. 2021.