AUKČNÍ PRODEJ NEMOVITOSTÍ    

Předně je třeba říci, že aukce není dražbou ve smyslu zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. Rozdíl je v tom, že u veřejné dražby probíhá změna vlastnického práva k nemovitosti dle zákona o dražbách na základě příklepu licitátora. 

Aukce se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Po skončení aukce dojde na základě dohody prodávajícího a kupujícího k uzavření rezervační smlouvy a následně kupní smlouvy

Na dražby dle zákona o veřejných dražbách jsou přísnější nároky, zpravidla se vybírá dražební jistota a vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. To u aukcí není bezpodmínečně nutné. Mnoho kupujících se nákupu v dražbě bojí. Stejně tak je dražba složitější pro zájemce, kteří chtějí financovat nákup na hypotéku a těch je více než 70 %. 

Výsledkem je proto nižší počet účastníků dražby, a to má negativní vliv na dosaženou prodejní cenu. 

Chcete-li dosáhnout maximální možné ceny při prodeji nemovitosti, dražba není nejlepší formou prodeje. Úplně jiná situace však je, když prodáváte nemovitost v aukci. Aukce jsou pro prodej nemovitostí mnohem flexibilnější a efektivnější.

V dnešní době, kdy se ceny na trhu s nemovitostmi nedají úplně jednoznačně specifikovat, je dobré zjistit jak si Vaše nemovitost stojí na trhu se zájmem. Je možné odhadnout a pomocí skupiny nástrojů vypočítat nabídkovou cenu, ale ta se může v různých případech lišit.

Já, jako realitní makléř, vedu svou databázi klientů, kteří mají zájem o určitý druh nemovitostí, o lokalitu, cenu, velikost bytu a mnoho dalších faktorů, které nám ukáží, jak správně nastavit marketingový plán a strategii prodeje. Tu neustále doplňuji o nové zájemce, kteří u mě nemovitost poptávají. Ne vždy je možné a správné udělat on-line aukční prodej. 

V případě, kdy se Vaše nemovitost nachází v žádané lokalitě, je pro klienty zajímavá prostorově, cenově či jinak a po inzerci se objeví velmi mnoho zájemců o prohlídky, nemusí to nutně znamenat již aukční prodej. Zájemci mohou mít pouze omezené finanční možnosti. Proto u nich zjišťuji, do jaké výše kupní ceny se mohou zúčastnit.

S prodávajícími se musíme se dohodnout na pravidlech (minimální prodejní ceně, minimální počet zájemců v aukci, termín aukce, rezervace, a mnoho dalšího), což je lepší probrat na osobní schůzce.

Proč aukční prodej?

  • máte možnost získat tu nejvyšší možnou cenu
  • zájemci se vystaví konkurenčnímu boji - sami vidí, že někdo další má o nemovitost zájem
  • jediný způsob jak zjistit skutečnou hodnotu na trhu
  • běžný způsob prodeje v zahraničí
  • vždy můžeme zvolit klasický průběh prodeje
  • majitel si tím vyhrazuje právo zvolit nejvýhodnější nabídku

Jak vypadá taková aukce? 

podívejte se zde (náhledová stránka aukce) Odkaz na stránky nebude nikdy veřejný, ale zájemci jej dostanou po prohlídce na nemovitosti a projevení skutečného zájmu o danou nemovitost. Aby mohl majitel celou aukci sledovat, dostane odkaz i on. Po ukončení aukce mám k dispozici protokol o celé aukci, na základě které v případě, kdy 1. v pořadí neuzavře ve stanoveném čase rezervační smlouvu a nesloží rezervační poplatek, bude osloven 2. v pořadí, atd.

Návrh rezervační smlouvy je předem znám těm, kteří se chtějí aukce zúčastnit, tedy není problém se obratem druhý den domluvit na podpisu. V případě, že zájemce nemá z nějakého důvodu čas na osobní schůzku, je možné vše udělat on-line a zájemce svůj zájem stvrdí připsáním rezervačního poplatku.

Chcete prodat svou nemovitost se mnou?

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketing v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.