ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu soukromí a osobních údajů považuji za prvořadou povinnost a s osobními údaji nakládám výhradně v souladu s platnou legislativou. Data zpracovávám pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou.

Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládám a jak jsou Vaše data chráněna.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je RK Jitka Biernatová, se sídlem Keramická 124/7, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČ 69435316, zapsán v Živnostenském rejstříku.

Provozuji své služby prostřednictvím webových stránek https://www.jitka-biernatova.webnode.cz/ a jejich prostřednictvím získávám a následně zpracovávám Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracovávám

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracovávám zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Můžu o Vás získat informace také z jiných veřejně dostupných zdrojů resp. veřejných rejstříků a přidat je do informací, které jste mi již poskytli. Zejména za účelem uvedení nebo kontroly vašich osobních údajů pro potřeby smluv a s tím souvisejících dokumentů.

Podle toho, jaké služby využíváte, získám i další údaje jako:

 • IP adresy
 • Soubory cookies
 • Případně jiné on-line identifikátory

Proč osobní údaje zpracovávám

Osobní údaje zpracovávám za účelem poskytování služeb realitního makléře a marketingu.

Osobní údaje zpracovávám také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na mých webových stránkách případně využití kontaktního formuláře umístěného také na webových stránkách.

V případě, kdy si stáhnete z mého webu elektronický materiál (brožuru) dáváte tím svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tento účel.

Pokud využijete některý z kontaktních formulářů, které jsou na webových stránkách umístěné, vaše zadané údaje slouží pouze pro vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku a nijak je dále neukládám ani nezpracovávám.

Mohu Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebuji Váš souhlas.

Tato situace může nastat v následujících případech:

 • V okamžiku, kdy si objednáte některý z mých produktů nebo služeb, zpracovávám Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
 • V okamžiku, kdy mě to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
 • V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti mých webových stránek.

Jak s Vámi budu komunikovat

V okamžiku, kdy od Vás získám souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budu s Vámi komunikovat prostřednictvím:

 • e-mailu
 • telefonu

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení brožury, odběr novinek aj. zpracovávám po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.

Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail info@jitka-biernatova.cz

Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím odkaz, který je součástí každého námi zasílaného e-mailu.

Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracovávám po dobu 5 let.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené

Ke zpracování Vašich osobních údajů přistupuji pečlivě a dodržuji všechny platné normy.

Zároveň realizuji celou řadu bezpečnostních opatření, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, aby osobní údaje byly zabezpečené před neoprávněným zásahem třetích stran.

Mějte prosím na paměti, že v případě, kdy se mnou budete komunikovat e-mailem, nemusí být tato komunikace šifrována. Proto byste ji neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům mám přístup já, jako Správce osobních údajů, případně další osoby, se kterými při své činnosti spolupracuji.

Všichni tito kolegové jsou prověření, mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu.

Informace o zpracovateli

Vaše osobní údaje zpracovávám v marketingovém systému Clipsan. Odkaz na jejich Zásady zpracování osobních údajů najdete tady: https://clipsan.com/cs/info/privacy.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.

Pošlete mi e-mail na info@jitka-biernatova.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo "být zapomenut", tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracovávám.

Cookies

Pro zlepšení poskytování služeb využívám na svých webových stránkách cookies.

Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Na svých webových stránkách využívám cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě.

Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout.

Jak se se mnou můžete spojit

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@jitka-biernatova.cz, případně na telefonním čísle +420 733 726 910.

Jitka Biernatová