Vyznejte se jako makléř

22.03.2020

Možná zvažujete prodat nemovitost a vyznat se v té realitní terminologii je pro vás trochu problém. V tomto článku najdete výběr z nejčastějších pojmů, které zaznívají při prodeji nemovitosti.

3+1, nebo 3+kk

Toto označování bytů, ale i domů je zažitý zvyk již dlouhá léta. Číslovka označuje počet samostatných pokojů. Ložnice, dětský pokoj, obývák... Za znaménkem je pak označení pro kuchyň. Buď je kuchyň samostatně oddělená místnost = 1, nebo se jedná o tzv. kuchyňský kout = kk.

Byt ve vlastnictví (OV)

Často nesprávně užívaný obrat osobní vlastnictví. Jedná se o byt vyčleněný jako jednotka, která je zapsaná v katastru nemovitostí.

Družstevní byt

Byt, který je ve vlastnictví družstva. Tzv. "vlastník" má k němu právo nájmu. Jako člen družstva má práva a povinnosti spojená s členstvím. Při prodeji, respektive převodu se prodávají právě tato práva a povinnosti v družstvu.

Anuita

Zbývající část úvěru bytového družstva připadající na konkrétní podíl v družstvu zpravidla na byt. Převádí-li se byt, tato částka přechází na nabyvatele.

Balkón

Terasa vystupující z půdorysu domu, zábradlí bývá na 3 stranách.

Lodžie

Terasa, která nevystupuje z půdorysu domu. Nejtypičtější součást bytu na panelových sídlištích.

Bytové družstvo (BD)

Právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti - zapsaná v katastru. Jeho hlavním úkolem je pronajímat byty svým členům, dohlížet na jejich povinnosti a plnit jejich práva.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Právnická osoba, která zpravidla zajišťuje provoz, správu či opravy společných prostor domu.

Společné jmění manželů (SJM)

Majetek, který manželé získají během trvání manželství. Vlastní-li například nemovitost právě v SJM, musí veškeré smlouvy vždy podepisovat společně.

Celková plocha bytu (podlahová plocha)

Součet ploch všech místností bytu včetně teras, balkónů a lodžií.

Užitná - užitková plocha bytu

Jedná se o skutečně využitelnou plochu. Definice převzata z dnes už neplatné vyhlášky ministerstva financí č. 85/1997 Sb. - užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů.

Daň z nabytí nemovitých věcí (DNN)

Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, se odvádí z úplatných převodů nemovitostí. Daň hradí kupující, sazba jsou 4 %. Splatná je do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí

Veřejný seznam, který obsahuje údaje o nemovitých věcech.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Žádost prodávajícího a kupujícího, aby na základě uzavřené smlouvy zahájil řízení o povolení zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.

List vlastnictví (LV, neboli LVéčko)

Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem. Na ní naleznete vlastníka nemovitosti, ale také číslo pozemku, katastrální území, věcná břemena a případná další omezené vlastnických práv, například při zástavě vůči bance.

Věcné břemeno

Omezení vlastníka nemovitosti - je povinen něco strpět. Toto omezení přechází i na pozdější vlastníky dané nemovitosti. Například právo chůze, jízdy, právo studny.

Je těch pojmů na Vás moc, neváhejte se na mě obrátit, ráda Vám pomohu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketing v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.