Zákonné povinnosti realitního makléře

V České republice jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu upravena domácí a evropskou legislativou.

Základním prvkem tuzemské legislativy je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (neboli takzvaný AML zákon).

Tento zákon již více než 10 let upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti praní špinavých peněz (dále AML opatření).

AML zákon se skládá ze sedmi částí:

  • část první: Úvodní ustanovení (§ 1-§ 6),
  • část druhá: Základní povinnosti povinných osob (§ 7-§ 29b),
  • část třetí: Činnost úřadu a dalších orgánů (§ 29c-§ 37),
  • část čtvrtá: Mlčenlivost (§ 38-§ 40),
  • část pátá: Přeshraniční převozy (§ 41-§ 42),
  • část šestá: Přestupky (§ 43-§ 53),
  • část sedmá: Společná a závěrečná ustanovení (§ 54-§ 59).